Chemikálie

Chemikálie používame každý deň, stali sa súčasťou nášho života vo forme kozmetiky, dávame ich do vody, jedla, používame čistiace prostriedky. Mnohé z nich sú karcinogénne, poškodzujú orgány, zaťažujú detoxikačný systém, vytvárajú hormonálnu disreguláciu, urýchľujú množenie parazitov, spôsobujú mutácie v génoch.

V krvi je možné pozorovať ako červené krvinky pred chemikáliami utekajú, alebo tie, ktoré nestihnú tak agregujú okolo nich a umierajú.

Prístrojom Sensitiv Imago 530 bežne detekujeme záťaže aflatoxínov, ochranotoxínov, DDT, organofosfátov, polychlorovaných bifenylov a ftalátov


Povolania, alebo ľudia, ktorí sú najviac vystavený chemickej záťaži

  • kaderník, kozmetik
  • automechanik, obsluha pumpy, vodič z povolania
  • ľudia pracujúci v továrňach a laboratóriách
  • predavač v drogérii (farby, laky)
  • fajčiar
  • upratovačky (Savo a pod.)
  • ľudia bývajúci vo veľkých mestách, kde je elektráreň, továreň, letisko …
  • onko pacienti po chemoterapiách
  • pracovníci skládok a komunálnych služieb

Chemikálie sú nebezpečné aj keď je človek vystavený každý deň len malej dávke, kumulujú sa v tele, pretože naše detoxikačné orgány ich sami nedokážu vylúčiť.

Pokiaľ máte v tele kumulované chemikálie, je potrebné spraviť hĺbkovú detoxikáciu. Ak sa neodstráni pravidelný zdroj chemikálií, tak potom sa znova kumulujú v tele.