Čo je to Sensitiv Imago 530?


Sensitiv Imago 530 je hardwarovo-softwarové zariadenie, slúžiace na komplexné testovanie ľudského organizmu. Súčasťou je špičkový software Lifestream, ktorý je výsledkom dlhoročných laboratórnych výskumov špecialistov z celého sveta.

Počítačová analýza zdravia je postavená na teórii biorezonancie. Každý mikroorganizmus má svoje vlastné frekvenčné spektrum. Každá bunka, orgán, tkanivo majú svoj vlastný rozsah frekvencií, vďaka ktorým sme schopní určiť stupeň odchýlky od normy.

Sensitiv Imago 530 predstavuje absolútnu špičku v biorezonancii. Tento prístroj bol schválený ako Medical Device Class IIA (od roku 2013 všetky Medical Device Class I stratili možnosť byť použité v zdravotníctve) a na rozdiel od iných na trhu dostupných prístrojov, ktoré sa tvária ako biorezonancia a obsahujú maximálne 60 triggerových senzorov (jednosmerné senzory, ktoré naviac chytajú informácie z okolia). Sensitiv Imago 530 meria nielen biorezonanciu a NLS, ale zároveň aj biologickú impedanciu. Nepracuje s virtuálnym, ale konkrétnym pacientom, obsahuje 530 SBA snímačov, 12.000 kvázisenzorov (nevyhnutné pre rozlíšenie frekvencií klienta, terapeuta a okolia) a jeho presnosť je 96%.

Sensitiv Imago 530 dostal prestížne ocenenie ZLATÚ MEDAILU za najlepší medicínsky diagnostický prístroj v roku 2009 v Plovdive na medzinárodnej technickej konferencii. Tento prístroj je možné použiť ako základ pre seriózne vedecké práce.

Na vývoji biorezonancie sa podieľalo USA, Rusko a Japonsko. Tento prístroj bol pôvodne určený iba pre kozmonautov. Dlho sa biorezonancia využívala iba pre vojenské účely. Až Holding Alfa – Med začal biorezonanciu využívať výhradne k medicínskym účelom.

Sensitiv Imago nie je možné porovnávať s prístrojmi ako je Oberon, Metatron, alebo Diacom a ich odnožami. Tu sa môžete pozrieť na vnútornosti prístrojov tváriacich sa ako biorezonancia a pochopíte, že väčšina týchto krabičiek sú falzifikáty. Kliknite pre viac informácií. Za kvalitný prístroj je možné považovať iba Bicom, ktorý ale nie je biorezonanciou v pravom zmysle slova. Pracuje na princípe akupunktúrnych bodov v každom meridiáne a meranie na ňom je čiastočne subjektívne a veľmi závislé od znalosti terapeuta.


Čo je možné merať?

Sensitiv Imago 530 je schopný určiť záťaž ťažkými kovmi, chemikáliami (herbicídy, pesticídy, fungicídy, …), parazitárnu nákazu, geopatogénnu záťaž, stav pH v tele, alergény a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú pre naturopata kľúčové.

Určí presné orgány, ktoré sú postihnuté a je schopný nielen presnej detekcie toxickej záťaže alebo patogénu a to aj v konkrétnom orgáne alebo mieste na tele, zistenia porušenia homeostázy, ale je na ňom možné vykonávať aj biorezonančné terapie. Sensitiv Imago určí všetky súvislosti a umožňuje terapeutovi zacieliť príčiny problémov.

 • expresná diagnostika funkčného stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu /oporno-pohybového aparátu, srdcovo-cievneho, dýchacieho, tráviaceho, reprodukčného, endokrinného, nervového systému/
 • diagnostika ochorenia organizmu v predklinickom štádiu
 • vyhodnotenie bakteriálnej a parazitárnej mikroflóry a ťažkých kovov v orgáne a tkanivách
 • stanovenie počiatočného štádia patologických procesov v orgánoch
 • otestovanie vhodných potravín, medikamentov, výživových doplnkov na organizmus
 • výber vhodných otestovaných homeopatických prípravkov, príprava spektronozód
 • stanovenie individuálneho programu liečby
 • biorezonančné (BRT a MOR) terapie

Ak klient neverí presnosti prístroja, ktorý je Medicínsky prístroj II.A triedy určený aj pre vedeckú prácu, potom by sa nemal na tento prístroj vôbec objednávať.
My mu veríme.


Priebeh merania

Počas diagnostického merania klient sedí v kresle , ruky má položené na elektródovej dvoj platni, oproti nemu je kvantovo optický modulátor (KOM – sleduje magnetické pole klienta) a na hlave má slúchadlá. Pred sebou má obrazovku, na ktorej priamo sleduje fyziologický stav svojich vnútorných orgánov. Samotné expresné meranie trvá 25 min. Po ukončení expresného merania nasleduje:

 • podrobná analýza funkčného stavu jednotlivých orgánov ľudského organizmu
 • stanovenie záverov
 • zistenie parazitov, baktérií a ťažkých kovov v jednotlivých tkanivách a orgánoch
 • testovanie liečebných filtrov a drenáží na patologické procesy v organizme
 • testovanie účinnosti potravín, medikamentov a výživových doplnkov na jednotlivé orgány
 • nahrávanie účinných filtrov do spektronozód
 • následné terapie podľa fyziologického stavu organizmu- MOR a/alebo BRT terapia

Celková diagnostika organizmu trvá 1- 2 hodiny. Meranie biorezonanciou je neinvazívne, bezbolestné, stimuluje organizmus k seba-regenerácii a nemá žiadne vedľajšie účinky.

Po vzájomnej konzultácii je možné dohodnúť sa na následných terapiách.


Čo je potrebné dodržať pri meraní

Na meranie Sensitivom je potrebné dostaviť sa minimálne 3 hodiny nalačno, piť iba vodu a nesmiete mať na sebe žiadne kovy vrátane náušníc, hodiniek, retiazok, pásikov, kovových okuliarov, podprsenky so železnou výstuhou a pod. Je potrebné úplne vypnúť mobilný telefón. Pri meraní je iba obsluha a klient, všetko ostatné ruší presnosť výsledkov.
Upozorňujeme, že v žiadnom prípade meranie prístrojom Sensitiv Imago 530 nenahradzuje lekárske testy, ale je ich vynikajúcim doplnkom. 

Meranie je úplne neinvazívne a nieje nepríjemné ani bolestivé.

Absolútnou kontraindikáciou merania na Sensitiv Imago je kardiostimulátor a epilepsia.


V niektorých časopisoch sa objavujú články, že merania na rôznych Senzitívoch sú zakaždým iné a že to znamená, že sú nepresné. Považujeme to za hrubú neznalosť problematiky biorezonančného merania. Meranie na Senzitive je možné najskôr po siedmich dňoch, nakoľko prístroj pracuje tak, že hľadaním biorezonančnej odozvy zároveň vyladzuje telové bunky. Preto sa niekedy klientom uľaví od bolesti (dočasne) po meraní. Než sa bunky vrátia do normálu, proste to chvíľku trvá. Medzitým sa samozrejme mikrobiologická biocenóza a kontaminácia v tele môže zmeniť. Stačí za ten týždeň zjesť nejakú zeleninu s kadmiom a fungicídmi, nadýchať sa výfukových splodín, niekde chytiť nejakú baktériu a výsledky budú iné…

Ukážka merania: 


imago1jpg

 Energetika bunky

bielajpg
 Excellentná rezerva bunky
zltajpg Aktívna bunka – dobrá funkcia, dostatok schopnosti na neutralizovanie toxínov
zelenajpg Limit bunkovej funkcie – hromadenie toxínov v tkanive
cervenajpg Preťažená funkcia bunky – poškodené bunky
modrajpg Funkčná blokácia buniek – poruchy homeostázy
ciernajpg Funkčné vady buniek – homeostázy ničenia – úpadok – degenerácia

Vysvetlenie číselných hodnôt zo správy

0,001 – 0,1vysoká aktivita – akútny proces
0,2 – 0,3chronický proces – pamäťová stopa
0,4 – 0,5riziková skupina