O Metóde RUŠ


Metóda RUŠ (rýchla a účinná zmena skutočnosti s garanciou kvality) je moderná, jednoduchá, praktická, logická a vecná metóda pre súčasného človeka. Autorom Metódy RUŠ je Karel Nejedlý.

 Princíp metódy je veľmi jednoduchý. Nájdem problém, pomenujem ho, prijmem ho a je preč.

Komu je táto metóda určená?

Metóda RUŠ je určená všetkým, ktorý vedia že majú problém/y a sú rozhodnutý ich vyriešiť. Je určená predovšetkým pre individuálnu prácu jednotlivca so sebou samým a taktiež  je určená pre prácu terapeuta s klientom.

Čo všetko sa dá Metódou RUŠ vyriešiť?

Vyrieši akékoľvek problémy:
 •  psychické (emočné),
 •  fyzické (telesné),
 •  mentálna (myšlienkové)


Galéria fotiek z kurzu Metóda RUŠ

Vyrieši krízu vo vzťahu (aj tú finančnú), akékoľvek starosti, obavy, strachy, fóbie, úzkosti, ľútosť, smútky, depresiu, stres, zlosť, nenávisť, hnev, žiarlivosť, závisť, prežitý šok, rôzne prežité traumy: ak ste niekomu ublížili (napríklad pri dopravnej nehode) alebo bolo ublížené Vám (pri prepadnutí, znásilnení, vylúpení ...), pocit samoty, nelásky, odlúčenie,  pocit vyhorenia, strach zo smrti, strach z utrpenia a bolesti, myšlienky na samovraždu, anorexiu, bulímiu, alergie, bolesti hlavy a migrény, trauma z rozvodu alebo rozchodu - či už k nemu došlo alebo ešte nie, z potratu, úmrtia blízkeho človeka aj milovaného zvieratka, a akékoľvek zdravotné problémy a pod. tak takáto záťaž sa dá vyriešiť úplne, akoby sa to ani nikdy nestalo. Pri myšlienke na prežité nepríjemné pocity máš už neutrálny pocit (už sa tým netrápiš).

Sú to len naše pocity, ktoré nás nepríjemne ovplyvňujú. A tie sa dajú riešiť úplne a navždy. Pritom je úplne jedno, ako dávno alebo nedávno k situácii došlo.

Počas práce s ňou dôjde k uvedomeniu, poznaniu, pochopeniu súvislostí, a k odpusteniu ostatným i sebe samému.


To, čo mi vadí, je môj problém

Ak mám z čohokoľvek vo svojom živote nepríjemné pocity (emócie alebo telesné), napríklad: vadí mi to, mám zlosť, je mi to ľúto, mrzí ma to, nemôžem sa s tým zmieriť, je mi z toho smutno, žiarlim, hnevám sa ... a tiež pichá ma v chrbte, bolí ma hlava, mám stiahnutý žalúdok, mám tú a tú chorobu, a iné... Sú to moje pocity a som to ja, komu znepríjemňujú život. A je jedno, či sa moje nepríjemné pocity týkajú mojej osoby alebo niekoho iného. Negatívne pocity mám ja. 

Trvalo zmeniť, vyriešiť ich teda môžem zase len ja.

Metóda RUŠ vedie k:

 • prežívaniu šťastného, naplneného života,
 • hlbokému vnútornému pokoju, tým pádom k slobode.
 • harmonickým vzťahom - s okolím, so sebou, s vesmírom
 • spokojnému životu tým, že odstráni všetky negácie, ktoré nám spôsobujú nepríjemné pocity
 • uvedomeniu a zodpovednosti za vlastný život

Život je úspešný bez usilovania. Učí človeka vyznať sa vo svojich pocitoch, uvedomovať si ich a rozumieť im a sebe.

Metóda RUŠ nieje psychoanalýza ani iná psychologická alebo psychoterapeutická metóda a nenahradzuje odbornú lekársku starostlivosť.

Názor lekára

RUŠ – kazuistiky poskytla Mudr. Renáta Gorthová, praktická lekárka (pre www.metodarus.cz)

Pacientka J. R., nar. 1990

U pacientky J. R., nar. 1990, bol dňa 4. 11. 2011 pri diagnostikovaní tehotenstva gynekológom sonograficky zistený zároveň myóm o veľkosti 8x7 cm. Gynekológ doporučuje umelé prerušenie tehotenstva (UPT), pretože pri takomto veľkom myóme nie je možné donosiť zdravý plod.  

 • 5. 11. 2011 – spravená RUŠ – riešený vzťah s otcom.
 • 11. 11. 2011 – robené kontrolné USG vyš, myóm zmenšený na veľkosť 2x3 cm. Odstupuje sa od UPT a 11. 6. 2012 sa narodila malá Ela, pôrod bol spontánny, bez komplikácií.

Pacientka L. C., nar. 1993

Pacientka s dg. Netoxický thyroidálny uzlík (uzlík na štítnej žľaze) indikovaná na operačný zákrok štítnej žľazy.

 • 20. 8. 2012 robené USG štítnej žľazy so záverom: Hypoechogénne ložisko do 8,5mm v ľavom laloku štítnej žľazy. Zmiešané ložisko do 6mm v pravom laloku štítnej žľazy. Drobná cysta v pravom laloku štítnej žľazy veľkosti 2mm.
 • 21. 8. 2012 – Metódou RUŠ riešený základný vzťah s matkou a detskou lekárkou.
 • 24. 8. 2012 – robené kontrolné USG štítnej žľazy so Z: Hypoechogénne ložisko v ľavom laloku štítnej žľazy veľkosti 4 mm – regresia. Zmiešané ložisko v pravom laloku štítnej žľazy 2 mm – regresia. Cysta v pravom laloku vymizla. Od operačného zákroku bolo upustené.

Pacientka M. T., 1961

Pacientke na základe mamografického vyšetrenie doporučená biopsia prsníka.

 • 12. 6. 2012 – Sono prsníkov a axíl.: Bilaterálne zmnožené fibroglandulárne tkanivo. Vpravo cca 2 cm od areoly je nepravidelné hypoechogénne ložisko s nehomogénnym dorzálnym tienením veľkosti 12x5 mm.
 • 16. 7. 2012 Metódou RUŠ – riešený základný vzťah s otcom a bratom.
 • 17. 7. 2012 robené kontrolné USG: Lézia cytologicky suspektná z malignity sa javí ako ostrovček tukovo transformovanej žľazy. Od plánovanej biopsie upúšťame.

Pacientka A. M., 1983

Pacientka s dg. neplodnosť – odmietla umelé oplodnenie po 3ročnej neúspešnej snahe otehotnieť prirodzenou cestou.

 • Začiatkom decembra 2011 Metódou RUŠ riešený základný vzťah s matkou.
 • Hneď v nasledujúcom cykle otehotnela prirodzeným spôsobom.
 • 4. 9. 2012 sa narodila malá Hanka (51 cm, 3 770 g).
zdroj: https://metodarus.cz/cz/metoda-rus/nazor-lekare/69/